Využijte svůj hlas – European elections 2024 video

Využijte svůj hlas – Evropské volby 2024 

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru

O odběr našeho newsletteru můžete požádat zasláním mailu na adresu eppraha@europarl.europa.eu.

Přihlášením mezi odběratele vyjadřujete souhlas s našimi zásadami ochrany soukromí.

Děkujeme, že jste se zúčastnili evropských voleb!

Svým hlasem jste přispěli k formování budoucnosti Evropy a k posílení naší demokracie. Nově zvolení poslanci Evropského parlamentu budou hrát zásadní roli při rozhodování o klíčových postech v EU a budou pokračovat v práci Parlamentu na právních předpisech, které budou mít dopad na životy všech Evropanů.

Vaši europoslanci a europoslankyně

Poslední evropské volby se konaly v červnu 2024.
Čeští voliči si zvolili 21 europoslanců a europoslankyň.

Členové Evropského parlamentu budou vykonávat svůj mandát po následujících 5let, tedy do roku 2029.

Mládež a školy

Mládež a školy

Hero banner

Evropský parlament organizuje a zaštiťuje množství akcí a soutěží pro mládež. V jednotlivých záložkách se můžete přečíst aktuálních projekty EP.

Euroscola EPAS "Vyslanecké školy Evropského parlamentu"

European Elections

Heron banner

Lorem ipsum dolor sit amet

O nás

O NÁS

Kancelář Evropského parlamentu v Česku

V každém členském státě Evropské unie se nachází kanceláře Evropského parlamentu. V Evropském domě v samém centru Prahy, v Jungmannově ulici č.p. 24 se ve společných prostorách nachází Kancelář Evropského parlamentu, Zastoupení Evropské komise a Eurocentrum Úřadu vlády ČR.

Z usnesení předsednictva Evropského parlamentu byly v kandidátských zemích otevřeny kanceláře Parlamentu ještě před tím, než nabyly platnosti přístupové smlouvy. Kancelář v Praze otevřel 31. ledna 2003 tehdejší předseda Evropského parlamentu Pat Cox.

Kancelář informuje v rámci svých možností o politice Evropské unie, zejména o složení, strukturách, aktivitách a rozhodnutích Evropského parlamentu, který tato rozhodnutí přijímá ve spolupráci s jinými institucemi Evropské unie. Na druhé straně také informuje vedení Evropského parlamentu a jeho orgány o významných událostech a aktuální situaci v České republice. Zprostředkovává kontakty na jednotlivé složky Evropského parlamentu a zajišťuje návštěvy představitelů Evropského parlamentu v Česku.

Kancelář udržuje kontakty s novináři a zástupci politického a společenského života včetně poslanců České republiky v Evropském parlamentu, stejně jako s vládními institucemi a státní správou. Zprostředkovává odpovědi na dotazy o Evropském parlamentu, nebo na tyto dotazy odpovídá sama v rámci svých personálních a technických možností. Dále vydává informační materiály určené široké veřejnosti.

Poskytované služby

Vaše dotazy
Jednou z hlavních činností Kanceláře Evropského parlamentu je odpovídat na dotazy občanů. Vaše dotazy nám můžete posílat přímo e-mailem na eppraha@ep.europa.eu nebo nám zavolejte na telefonní číslo +420 255 708 208. Děkujeme.

Objednávka publikací
Kancelář Evropského parlamentu pro Vás připravuje informační publikace. Níže naleznete seznam publikací, které si u nás můžete zdarma obejdnat, stačí nám napsat na email eppraha@ep.europa.eu

Rozesílání novinek
Kancelář Evropského parlamentu v Česku připravuje každý měsíc shrnutí událostí týkajících se Evropského parlamentu a toto shrnutí rozesílá na e-mailové adresy zájemců. V rámci rozesílání novinek Vás rovněž budeme příležitostně informovat o nových informačních materiálech,  o pořádaných akcích a přednáškách pro veřejnost. Pokud chcete být včas informováni, napište nám na eppraha@europarl.europa.eu. Stačí zaslat Váš e-mail, žádné jiné informace nevyžadujeme.

Spolupráce se školami
Kancelář Evropského parlamentu navázala v roce 2004 spolupráci také se středními školami a gymnázii, pro mladé studenty jsou zaměřeny naše programy Euroscola a EPAS.  Více informací k tématu naleznete na našich stránkách v záložce Školy a mládež. Samozřejmě nám můžete kdykoli napsat či zavolat. 

Role kanceláří Evropského parlamentu
Kanceláře Evropského parlamentu mají za úkol ve členských státech poskytovat informace generálního ředitelství pro komunikaci: informovat občany, přímo a také prostřednictvím evropských, národních, regionálních a specializovaných médií o rozhodnutích učiněných Evropským parlamentem, seznamovat širokou veřejnost s aktivitami Evropského parlamentu a tyto aktivity podporovat.

V obecné rovině by Kanceláře měly usilovat o co největší možné zapojení poslanců Evropského parlamentu do akcí pořádaných Kanceláří. K dosažení těchto cílů se kanceláře prioritně soustřeďují na následující úkoly:
Vztahy s tiskem: Kanceláře za pomoci tiskového atašé a ve spolupráci s tiskovým oddělením v Bruselu mají provádět aktivní politiku vůči tištěným a elektronickým médiím v členských zemích s cílem maximálního mediálního pokrytí práce Evropského parlamentu. Mají proto:  zaměřit se na národní, regionální, místní a specializovaný tisk včetně tištěných publikací nevládních organizací a jiných speciálních zájmových skupin, rozvíjet kontakty s vyšším managementem národních a regionálních novin, zaujmout aktivní roli při vyvracení nepřesností a pochybení v místním tisku informujícím o Parlamentu a jeho legislativních procedurách, organizovat návštěvy a semináře v Bruselu a Štrasburku pro novináře, sledovat a analyzovat tiskové pokrytí práce Parlamentu.

Audiovizuální média: oslovovat audiovizuální média v členských zemích, financovat, tam kde je to vhodné, audiovizuální produkci a koprodukci o práci Parlamentu a jeho poslanců, zajistit vyšší účast poslanců EP v národních, regionálních a místních televizních a rozhlasových pořadech, rozvíjet kontakty s vyšším managementem národních a regionálních audiovizuálních médií, organizovat návštěvy a semináře v Bruselu a Štrasburku, revidovat a analyzovat audiovizuální mediální pokrytí práce Parlamentu. Webové stránky Kanceláří: každá kancelář má své webové stránky, které by měly být hlavním komunikačním nástrojem směrem k široké veřejnosti.

Webové stránky by měly obsahovat: základní informace o Evropském Parlamentu a Kanceláři, detaily aktuálních aktivit Kanceláře, informace zaměřené na média v členských zemích, elektronické (online) publikace a další elektronické produkty a tam, kde je to vhodné, i interaktivní produkty, užitečné informace pro občany, odkazy na další webové stránky generálního ředitelství pro komunikaci a stránky Instituce.

Vztahy s veřejností a veřejné aktivity: kanceláře by měly mít za cíl zorganizovat a/nebo financovat každý rok ve spolupráci s ústředními službami GŘ Komunikace několik událostí či kampaní s cílem zajistit Parlamentu maximální publicitu. Tyto události nebo kampaně by se měly vztahovat k práci nebo roli Parlamentu a měly by si samy získat zájem médií. Kanceláře také mohou vyrábět a distribuovat tištěný materiál vztahující se k dopadu aktivit Parlamentu na členské země. Kanceláře by měly v součinnosti s oddělením návštěvy a semináře v Bruselu a v rámci "Věrnostního programu pro návštěvy" rozvíjet kontakty, produkty a služby zaměřené na občany v členských zemích, kteří se zúčastnili programu pro návštěvy v místě práce Parlamentu. Kanceláře také odpovídají na dotazy občanů.

Spolupráce se Zastoupeními Evropské komise: kanceláře mají za úkol zajistit vysokou úroveň spolupráce s Evropskou komisí, co se týče logistických zdrojů a podpory. Měly by také usilovat o to, aby se událostí pod záštitou programu PRINCE a aktivit pořádaných např. informační sítí Europe Direct, účastnilo co nejvíce poslanců. Je také možné zorganizovat několik společných akcí se Zastoupením ke společným nebo obecným tématům.

Aktivity ve vztahu k hostitelské členské zemi mají kanceláře: udržovat kontakty s národními a regionálními úřady, včetně národních a regionálních parlamentů a také s občanskou společností, sledovat a podávat zprávy o vývoji v členských zemích, které mají vliv na práci Evropského parlamentu, monitorovat trendy ve veřejném mínění a postoje veřejnosti k Parlamentu, poskytovat logistickou, případně politickou podporu návštěvám z Parlamentu a jejím delegacím. Kanceláře mohou každý rok zorganizovat jednu nebo dvě recepce pro místní instituce s cílem informovat o práci Kanceláře.

Kanceláře mají za úkol prezentovat své aktivity v ročním programu. Na konci roku pak mají za úkol předložit zprávu řediteli generálního ředitelství pro komunikaci.

Náš tým
Od okamžiku vstupu České republiky do Evropské unie Vám, rovněž prostřednictvím internetu, poskytujeme informace týkající se činností Evropského parlamentu a voleb do Evropského parlamentu, který je největším mnohonárodním parlamentem na světě: 705 poslanců ze 27 zemí zastupuje cca 450 miliónů občanů Evropské unie.

Jiří Kubíček, Vedoucí Kanceláře v  České republice, Iva Laňová, Irena Kubášková, Jindřich Pietras, Marek Hannibal, Matěj Čadek, Daniela Mayerhöfer, Markéta Buriánková a Monika Pechová.

EP hlas obcanu       Stojedna Otazek   

Poslanci zvoleni    EP v kostce