Mládež a školy

EPAS "Vyslanecké školy Evropského parlamentu"

Evropský parlament nabízí od roku 2016 vzdělávací program o Evropské unii speciálně zaměřený na střední školy. Zapojením do programu se škola stává součástí evropské sítě EPAS škol, která umožňuje propojení a výměnu zkušeností s učiteli a žáky z celé EU.

Cíl programu

Cílem tohoto programu je podpora a oživení výuky o Evropské unii na středních školách a zvýšení povědomí mladých lidí o dění v Evropské unii a evropské parlamentní demokracii. Praktickou a zábavnou formou přibližuje žákům fungování, hodnoty a vliv EU na náš každodenní život, ale i základy mediální gramotnosti. Důležitým prvkem projektu je aktivní role studentů při vytváření a realizaci výukových aktivit.

Jak program funguje

Vzdělávací program EPAS „Vyslanecké školy Evropského parlamentu“ realizuje školou vybraný tým 5 - 10 žáků pod vedením alespoň jednoho vyučujícího. Vyučující se v rámci projektu nazývají „senior vyslanci“ a žáci „junior vyslanci“.

Účastníkům programu je poskytnuta plná podpora a odborné školení o tom, jak program funguje, výukové materiály včetně metodických pokynů pro učitele a online přednášky a workshopy pro žáky. Žáci a učitelé pak mají ve škole na základě získaných znalostí vytvořit informační místo o EU, uspořádat akci ke Dni Evropy nebo vytvářet obsah na sociálních sítích. Podle zájmu školy a zapojených vyslanců je možné organizovat diskusní setkání žáků s různými zajímavými hosty, např. z řad europoslanců či odborníků na EU.

Co získá škola zapojením do programu

  • výukové materiály o EU pro učitele a žáky, včetně vzdělávacích her a interaktivních kvízů,
  • přístup k akcím, školením a aktivitám organizovaným pro učitele a/nebo žáky v České republice, v Bruselu nebo ve Štrasburku,
  • škola se stane součástí sítě tzv. EPAS škol, která umožňuje propojení a výměnu zkušeností s učiteli a žáky z celé EU,
  • zajímavé workshopy třetích stran zdarma, v minulosti se jednalo např. o Zvol si info, Fakescape, Ústav pro evropskou integraci či Stužák,
  • po úspěšném absolvování programu škola získá certifikát „Vyslanecká škola Evropského parlamentu“,
  • čtyřem nejaktivnějším školám bude nabídnuta cesta do Evropského parlamentu ve Štrasburku.

Pokud máte zájem o účast v programu EPAS, napište na adresu irena.kubaskova@ep.eruopa.eu 

Ve školním roce 2023/2024 se školy mohou přihlašovat do 15. září 2023!


 

Mládež a školy

  • Euroscola
  • EPAS "Vyslanecké školy Evropského parlamentu"