8. března 2024: Workshop "Ověřování informací hrou"

Workshop pořádaný projektem Fakescape a Kanceláří Evropského parlamentu v ČR se zaměřuje na ověřování informací a zlepšení schopností vyhodnotit kvalitu informací. Má za cíl pomoci účastníkům lépe se orientovat v informacích a vyhnout se dezinformacím.

Workshop speicálně připravený pro seniory se skládá ze dvou hlavních částí; v první části během herní aktivity senioři pracují v malých týmech a prakticky zkoušejí ověřovat informace v textech a pomocí obrázků. Zpracují tři zadání ve formě pracovních listů. Cílem této části je zprostředkovat seniorům zkušenost s ověřováním informací a zlepšit jejich schopnost rozpoznat fakta, názory a chybné informace.

Ve druhé části workshopu následuje debata, ve které se reflektují témata z první herní části. Jde o klíčovou součást workshopu, ve které ukazujeme na příkladech, jak lze znalosti a schopnosti získané v úvodní herní části uplatnit v každodenní mediální praxi. V této druhé části pracujeme s metodikou pěti klíčových otázek a učíme se ji aplikovat na konkrétních příkladech článků.

Workshop má délku maximálně 120 minu, je pro seniory zdarma, a uskuteční se v pátek 8. března ve 14 hodin. Počet míst je omezen, hlásit se můžete přímo v knihovně, nebo telefonicky: 775 334 932 či e-mailem: knihovna.jablonne@gmail.com.

plakat-jablonne.jpg