"Zvol si info" národním vítězem Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany

Letošním národním vítězem Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany je nezisková organizace "Zvol si info", která se zasazuje o mediální gramotnost a boj proti dezinformacím prostřednictvím workshopů a sociálních médií.

Organizace Zvol si info uspěla v konkurenci 15 projektů, které se do letošního ročníku Ceny Karla Velikého přihlásily v Česku. 

Marcel Kolaja, kvestor Evropského parlamentu, a Michaela Šojdrová, místopředsedkyně Výboru EP pro kulturu a vzdělávání, zasedli v porotě, která rozhodovala o projektech z České republiky. Spolu s nimi v porotě usedla Dominika Petrusová, členka představenstva České rady dětí a mládeže.

„Všechny projekty, které byly v letošním ročníku představeny, reflektují široké spektrum činností a zájmů mladých lidí do 30 let věku, zaměřených na prospěch jejich komunit i společnosti jako celku.  Jsem velmi ráda, že mladí lidé přicházejí často s originálními myšlenkami, jak řešit palčivé výzvy dnešní doby a proto chci poděkovat všem, kteří se do soutěže zapojili.  Věřím, že jsme vybrali projekt, který má nejlepší šanci na úspěch v evropském finále soutěže a bude odměněn na slavnostní ceremonii v Cáchách,“ říká Michaela Šojdrová, místopředsedkyně Výboru EP pro kulturu a vzdělávání, který se zabývá otázkami mládeže.

„Kritické myšlení a mediální gramotnost občanů jsou stavebními kameny demokracie. V každých volbách, nejen v těch evropských, je nutné, aby občané dokázali kriticky myslet, aby dokázali odlišit fakta od manipulace. Bohužel i ve veřejném prostoru jsme svědky rychlého šíření zavádějících informací a polopravd, což jen dokládá důležitost vzdělávacích projektů jako je Zvol si info. Věřím, že i v evropské konkurenci se nezisková organice z Česka prosadí,“ říká Marcel Kolaja, kvestor Evropského parlamentu a náhradní člen ve Výboru EP pro kulturu a vzdělávání. 

Zástupce vítězného projektu národního kola bude pozván na celoevropskou ceremonii, která se uskuteční 7. května v německých Cáchách. Evropská porota, ve které zasedají také členové předsednictva Evropského parlamentu, vybere vítězný projekt, který bude odměněn částkou 7500 €. V roce 2021 získal hlavní cenu český projekt Fakescape.

Cena Karla Velikého pro mladé Evropany, na které se podílí Evropský parlament a Mezinárodní nadace Karla Velikého v Cáchách, se uděluje projektům mladých lidí ve věku od 16 do 30 let. Vítězné projekty by měly sloužit jako vzor pro mladé žijící v Evropě a měly by nabízet praktické příklady Evropanů žijících spolu jako jedna komunita. Mezi oceněnými projekty z minulých ročníků jsou například výměnné programy pro mládež nebo umělecké a internetové projekty s evropským rozměrem.

Odkazy
Webová stránka Ceny Karla Velikého pro mladé Evropany https://youth.europarl.europa.eu/cs/more-information/charlemagne-prize.html
Nadace Mezinárodní ceny Karla Velikého města Cáchy www.karlspreis.de