Grantová výzva k Evropským volbám končí 28. září

Termín pro podání přihlášek do 2.kola grantové výzvy Evropského parlamentu k evropským volbám je 28. září v 17hod SEČ. Cílem je zvýšit povědomí veřejnosti o práci a úloze Evropského parlamentu a podpořit účast ve volbách do Evropského parlamentu v roce 2024.

Prostřednictvím grantů, v rozmezí od 5 000 do 60 000 eur, plánuje Evropský parlament spolufinancovat projekty, které mají občanům pomoci pochopit práci Evropského parlamentu a fungování evropské demokracie v praxi. Kromě podpory občanského vzdělávání a participativní demokracie by vítězné projekty měly propojovatjednotlivce a organizace prostřednictvím komunity jsmespolu.eu (together.eu) a přispět k větší účasti v evropských volbách.

O grant mohou žádat při splnění výběrových kritérií národní neziskové organizace bez politické příslušnosti (např. nevládní organizace, asociace, sdružení, školy, univerzity, municipality, atd. ). 

Projektové aktivity v rámci druhého kola by se měly soustředit na období leden-červen 2024 (evropské volby se budou konat 6 - 9. červen). Míra spolufinancování z Evropského parlamentu nepřesáhne 80 %.

Návrh mohou v druhém kole podat i subjekty, které v prvním kole neuspěly. 

Grant bude možné získat pouze v jednom kole.

Proces hodnocení předložených žádostí by měl být zahájen v listopadu 2023. . Úspěšní žadatelé ve druhém kole by měly být kontaktováni v prosinci tohoto roku.

Podrobné informace o aktuální grantové výzvě jsou k dispozici zde.

Návod, jak zaslat nabídku do výběrového řízení, naleznete zde.